Zarządzenie Nr 174/13
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 10 stycznia 2013 r.

w sprawie powołania Zespołu Roboczego do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówiena publicznego w kwocie nie przekraczającej 14 000 euro pod nazwą: Dostawa artykułów biurowych i papierniczych dla Urzędu Gminy Mielnik

     Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik wprowadzonego Zarządzeniem Nr 64/11 Wójta Gminy Mielnik z dnia 21 listopada 2011r. zmienionego Zarządzeniem Nr 74/11 Wójta Gminy Mielnik z dnia 30 grudnia 2011 r., zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję Zespół Roboczy do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówień publicznych w kwocie nie przekraczającej 14 000 euro jak w tytule, zwany dalej Zespołem Roboczym w składzie:

1) Agnieszka Koc - przewodniczący Zespołu Roboczego,
2) Ewa Klimaszewska- członek Zespołu Roboczego,
3) Iwona Paździora-Patkowska - członek Zespołu Roboczego.

§ 2. Organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Zespołu Roboczego określono w §5 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 174/13 (PDF, 91,48 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 174/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówiena publicznego w kwocie nie przekraczającej 14 000 euro pod nazwą: Dostawa artykułów ...

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2013-01-10

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2013-01-10

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2013-01-10

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2013-01-10