Zarządzenie Nr 175/13
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 16 stycznia 2013 r.

w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2013 rok

     Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; zm. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) w związku z uchwałą Nr XIX/129/12 Rady Gminy Mielnik z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mielnik na rok 2013 zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2013 rok zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013r.

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 175/13 (PDF, 183,05 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 175/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2013 rok (zarządzenie wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2013-01-16

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2013-01-16

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2013-01-16

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2013-01-16