Zarządzenie Nr 177/13
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 24 stycznia 2013 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka ulicy Białej w Mielniku, w tym: ciągów jezdnych i pieszych ze zjazdami do nieruchomości, infrastruktury sieci wodociągowej, budowy sieci kanalizacji deszczowej i innych kolidujących z przebudową"

     Na podstawie art. 19 - 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka ulicy Białej w Mielniku, w tym: ciągów jezdnych i pieszych ze zjazdami do nieruchomości, infrastruktury sieci wodociągowej, budowy sieci kanalizacji deszczowej i innych kolidujących z przebudową" w składzie:

1) Dariusz Romaniuk - przewodniczący komisji,
2) Agnieszka Koc - członek komisji,
3) Ewa Klimaszewska - sekretarz komisji.

§ 2. Organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji określa regulamin pracy komisji przetargowej, stanowiący załącznik do Regulaminu Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik, wprowadzony Zarządzeniem Nr 176/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 177/13 (PDF, 92,16 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie nr 177/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka ulicy Białej ...

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2013-01-24

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2013-01-24

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2013-01-24

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2013-01-24