Zarządzenie Nr 179/13
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 25 stycznia 2013 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu kontroli w Urzędzie Gminy Mielnik oraz jednostkach organizacyjnych gminy na 2013 rok

     Na podstawie podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) § 31-36 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Mielnik określonego Zarządzeniem Nr 15/11 Kierownika Gminy Mielnik z dnia 25 sierpnia 2011r oraz Zarządzenia Nr 23/11 Kierownika Urzędu z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie kontroli zarządczej w Gminie Mielnik zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam harmonogram kontroli w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych gminy na 2013 rok - zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam:

1) Sekretarzowi Gminy - w zakresie spraw organizacyjnych w Urzędzie oraz jednostkach organizacyjnych.

2) Inspektorowi ds. kadrowych - w zakresie przestrzegania postanowień prawa pracy.

3) Skarbnikowi Gminy - w zakresie gospodarki finansowej w jednostach organizacyjnych gminy oraz realizacji uchwał w zakresie podatków i opłat lokalnych.

4) Podinspektorowi ds. ochrony środowiska, gospodarki nieruchomościami i odpadami w zakresie prowadzonej gospodarki śmieciowej, przestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska oraz świadczeń realizowanych na rzecz mieszkańców.

5) Samodzielnemu stanowisku ds. inwestycji, gospodarki komunalnej i drogownictwa - w zakresie zgodności wykonywanej działalności dotyczącej zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

6) Inspektorowi ds. ochrony środowiska, gospodarki nieruchomościami i odpadami - w zakresie realizacji zadań utrzymania czystości i porządku w gminie oraz przestrzegania przepisów ochrony środowiska.

7) Referentowi ds. zamówień publicznych i oświaty.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Adam Tobota


 

Załączniki do treści

  • 179/13 (PDF, 175,4 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 179/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia harmonogramu kontroli w Urzędzie Gminy Mielnik oraz jednostkach organizacyjnych gminy na 2013 rok (zarządzenie wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2013-01-25

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2013-01-25

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2013-01-25

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2013-01-25