Zarządzenie Nr 181/13
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 4 lutego 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Mielnik

     Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) i uchwałą Nr IV/10/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 21 stycznia 2011r. w sprawie tryby i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się regulamin Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Mielnik, który stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2.  Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielniku.

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 181/13 (PDF, 193,29 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 181/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Mielnik (zarządzenie wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2013-02-04

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2013-02-04

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2013-02-04

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2013-02-04