Zarządzenie Nr 187/13
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 14 lutego 2013 r.

w sprawie powołania zespołu roboczego do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 14 000 euro pod nazwą „Usługa wykonania map do celów projektowych niezbędnych do uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę dla inwestycji „Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i zasilaniem na działkach położonych w Mielniku”

     Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik wprowadzonego Zarządzeniem Nr 173/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 22 stycznia 2013 r.

§ 1. Powołuję Zespół Roboczy do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nie przekraczającej 14 000 euro pod nazwą „Usługa wykonania map do celów projektowych niezbędnych do uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę dla inwestycji „Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i zasilaniem na działkach położonych w Mielniku” zwany dalej Zespołem Roboczym w składzie:

1) Dariusz Romaniuk- przewodniczący zespołu roboczego,
2) Ewa Klimaszewska - sekretarz zespołu roboczego,
3) Agnieszka Koc - członek zespołu roboczego.

§ 2. Organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Zespołu Roboczego określono w §5 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 187/13 (PDF, 94,83 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 187/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie powołania zespołu roboczego do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 14 000 euro pod nazwą „Usługa wykonania map do ...

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2013-02-14

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2013-02-14

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2013-02-14

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2013-02-14