Zarządzenie Nr 189/13
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 15 lutego 2013 r.

w sprawie powołania Sekretarza Organizacyjnego konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-technicznej kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Bug w miejscowości Niemirów oraz złożonych prac konkursowych (znak sprawy: ZP-O.271.4.2.2013)

     Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zarządzam co następuje: 

§ 1. Powołuję Sekretarza Organizacyjnego konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - technicznej kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Bug w miejscowości Niemirów i powierzam czynności Organizatora konkursu wnikające z Regulaminu konkursu, inne niż zastrzeżone dla Sądu konkursowego w zakresie oceny formalnej wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz złożonych prac konkursowych, Panią Ewę Klimaszewską.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 189/13 (PDF, 94,63 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 189/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie powołania Sekretarza Organizacyjnego konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-technicznej kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Bug w miejscowości Niemirów ...

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2013-02-15

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2013-02-15

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2013-02-15

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2013-02-15