Zarządzenie Nr 190/13
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 18 lutego 2013 r.

w sprawie ustalenia ceny za usługę wywozu nieczystości płynnych

     Na podstawie Uchwały nr XVIII/99/05 Rady Gminy Mielnik z dnia 24 maja 2005r. w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Mielnik uprawnienia do ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego, Nr 147, poz. 1722 z dnia 20 czerwca 2005r.).

§ 1.  Ustalam cenę za usługi wywozu nieczystości płynnych świadczone samochodem asenizacyjnym marki DAF w wysokości:

1)  I strefa- Mielnik, Poręby, Grabowiec, Radziwiłłówka, Końskie Góry, Moszczona Królewska, Osłowo, Mętna, Wajków- koszt wywozu 1m3 nieczystości płynnych- 12,35 zł
2) II strefa- Sutno, Niemirów, Adamowo, Maćkowicze, Kudelicze- koszt wywozu 1m3 nieczystości płynnych- 15,20 zł
3) III strefa- Wilanowo, Tokary, Homoty, Pawłowicze, Oksiutycze- koszt wywozu 1 m3 nieczystości płynnych- 16,25 zł

§ 2.  Obciążanie właścicieli nieruchomości za usługę wywozu nieczystości płynnych będzie następowało według faktycznego zrzutu do oczyszczalni ścieków.

§ 3.  Ustalone ceny są cenami netto, do których zostanie doliczony należny podatek VAT.

§ 4.  Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku.

§ 5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 190/13 (PDF, 92,22 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 190/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia ceny za usługę wywozu nieczystości płynnych

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2013-02-18

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2013-02-18

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2013-02-18

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2013-02-18