Zarządzenie Nr 191/13
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 19 lutego 2013 r.

w sprawie odwołania Zastępcy Wójta

     Na podstawie art. 26a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.Nr 223, poz. 1458; z późn. zm.) oraz art. 70 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (t.j. D.z U. z 1998r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1.  Odwołuję Panią Katarzynę Monikę Turosieńską - Durlik ze stanowiska Zastępcy Wójta z dniem 19 lutego 2013 roku na mocy porozumienia stron.

§ 2.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 191/13 (PDF, 85,5 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 191/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie odwołania Zastępcy Wójta

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2013-02-19

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2013-02-19

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2013-02-19

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2013-02-19