Zarządzenie Nr 192/13
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 20 lutego 2013 r.

w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Mielnik

     Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651;  z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 1. Przeznaczam do dzierżawy nieruchomości gruntowe z zasobu Gminy Mielnik.  

2. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Podinspektorowi ds. ochrony środowiska, gospodarki nieruchomościami i odpadami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 192/13 (PDF, 166,12 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 192/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Mielnik (zarządzenie wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2013-02-20

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2013-02-20

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2013-02-20

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2013-02-20