Zarządzenie Nr 193/13
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 21 lutego 2013 r.

w sprawie powołania komisji do dokonania obmiaru i wyceny drewna

     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1.  Powołuję komisję w następującym składzie:

1) Karol Dobrzaniecki- Przewodniczący
2) Paweł Pura- Członek
3) Urszula Gniadek- Członek

§ 2.  Komisja dokona obmiaru i wyceny drewna pozyskanego w wyniku wycinki z pasa drogowego drogi gminnej Osłowo- Moszczona Królewska- działki nr 6545 i 6483 oraz z działki 5196/72 w Mielniku.

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 193/13 (PDF, 86,35 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 193/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie powołania komisji do dokonania obmiaru i wyceny drewna

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2013-02-21

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2013-02-21

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2013-02-21

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2013-02-21