Zarządzenie Nr 196/13
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 14 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2012r.

     Na podstawie art. 265 pkt. 2 oraz art. 267 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726; z 2011r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707; z 2012r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) Wójt Gminy Mielnik postanawia: 

§ 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Sprawozdanie, o których mowa w § 1 przedłożyć Radzie Gminy Mielnik. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 196/13 (PDF, 323,39 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 196/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2012r. (zarządzenie wraz z załącznikami)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2013-03-14

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2013-03-14

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2013-03-14

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2013-03-14