Zarządzenie Nr 198/13
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 18 marca 2013 r.

w sprawie powołania zespołu roboczego do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 14 000 euro pod nazwą „Dostawa i montaż altany drewnianej oraz drewutni drewnianej w miejscowości Osłowo oraz drewnianego stołu z zadaszeniem w miejscowości Mielnik"

     Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik wprowadzonego Zarządzeniem Nr 173/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 22 stycznia 2013 r.:

§ 1. Powołuję Zespół Roboczy do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nie przekraczającej 14 000 euro pod nazwą „Dostawa i montaż altany drewnianej oraz drewutni drewnianej w miejscowości Osłowo oraz drewnianego stołu z zadaszeniem w miejscowości Mielnik” zwany dalej Zespołem Roboczym w składzie: 

1) Agnieszka Koc - przewodniczący zespołu roboczego,  
2) Ewa Klimaszewska - sekretarz zespołu roboczego,  
3) Dariusz Romaniuk - członek zespołu roboczego. 

§ 2. Organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Zespołu Roboczego określono w §5 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 198/13 (PDF, 92,54 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 198/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie powołania zespołu roboczego do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 14 000 euro pod nazwą „Dostawa i montaż altany ...

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2013-03-18

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2013-03-18

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2013-03-18

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2013-03-18