Zarządzenie Nr 199/13
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 19 marca 2013 r.

w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Sutno
 

     Na podstawie art. 26 - 27 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz. U. 2009r. Nr 152, poz. 1223; zm. z 2009r. Nr 157, poz. 1241, Nr 165, poz. 1316; z 2010r. Nr 47, poz. 278; z 2011r. Nr 102, poz. 585, Nr 199, poz.1175, Nr 232, poz. 1378; z 2012 poz. 855, poz. 1342), zarządzam co następuje:

§ 1. Zarządzam przeprowadzenie inwentaryzacji środków trwałych oraz wyposażenia znajdującego się na stanie świetlicy wiejskiej w miejscowości Sutno.

§ 2. Do przeprowadzenia spisu powołuję komisję w składzie:

1) Marta Patrycja Koroluk - Przewodniczący

2) Katarzyna Bajena - Członek

3) Kamil Markiewicz - Członek

§ 3.

1) Komisja przeprowadzi inwentaryzację w dniu 19 marca 2013 roku;
2) Komisyjne przekazania majątku nastąpi w dniu inwentaryzacji w obecności przekazującego oraz przyjmującego mienie.

§ 4. Komórka księgowości w Urzędu Gminy dokona rozliczenia przeprowadzonej inwentaryzacji i jej wynik przedstawi Wójtowi Gminy w terminie do 26 marca 2013 roku.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 199/13 (PDF, 90,12 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 199/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Sutno

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Kamil Markiewicz

Data wytworzenia: 2013-03-19

Wprowadzający: Kamil Markiewicz

Data wprowadzenia: 2013-03-19

Modyfikujący: Kamil Markiewicz

Data modyfikacji: 2013-03-19

Opublikował: Kamil Markiewicz

Data publikacji: 2013-03-19