Zarządzenie Nr 205/13
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 25 kwietnia 2013 r.

w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej w świetlicach wiejskich w miejscowościach: Moszczona Królewska, Tokary, Homoty, Niemirów, Pawłowicze, Radziwiłłówka, Mętna, Osłowo

     Na podstawie art. 26 - 27 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz. U. 2013r. poz. 330), zarządzam co następuje:

§ 1. Zarządzam przeprowadzenie inwentaryzacji środków trwałych oraz wyposażenia znajdującego się na stanie świetlic wiejskich w miejscowościach: Moszczona Królewska, Tokary, Homoty, Niemirów, Pawłowicze, Radziwiłłówka, Mętna, Osłowo.

§ 2. Do przeprowadzenia spisu powołuję komisję w składzie:

1) Marta Patrycja Koroluk - Przewodniczący
2) Katarzyna Bajena - Członek
3) Kamil Markiewicz - Członek

§ 3. Komisja przeprowadzi inwentaryzację w dniach od 26 kwietnia do 17 maja 2013 roku;

§ 4. Księgowość urzędu gminy dokona rozliczenia przeprowadzonej inwentaryzacji i jej wynik przedstawi Wójtowi Gminy w terminie do 31 maja 2013 roku.

§ 5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 205/13 (PDF, 90,6 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 205/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej w świetlicach wiejskich w miejscowościach: Moszczona Królewska, Tokary, Homoty, Niemirów ...

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2013-04-25

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2013-04-25

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2013-04-25

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2013-04-25