Zarządzenie Nr 208/13
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 29 kwietnia 2013 r.

w sprawie powołania zespołu roboczego do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 14 000 euro pod nazwą „Usługa wykonania remontu pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy Mielnik "

     Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik wprowadzonego Zarządzeniem Nr 173/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 22 stycznia 2013 r.:

§ 1. Powołuję Zespół Roboczy do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nie przekraczającej 14 000 euro pod nazwą „Usługa wykonania remontu pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy Mielnik " zwany dalej Zespołem Roboczym w składzie:

1) Małgorzata Szymańska - przewodniczący zespołu roboczego,
2) Teresa Borowska - sekretarz zespołu roboczego,
3) Kamil Markiewicz - członek zespołu roboczego.

§ 2. Organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Zespołu Roboczego określono w §5 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 208/13 (PDF, 93,11 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 208/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania zespołu roboczego do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 14 000 euro pod nazwą „Usługa wykonania ...

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2013-04-29

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2013-04-29

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2013-04-29

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2013-04-29