Zarządzenie Nr 211/13
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 9 maja 2013 r.

w sprawie powołania zespołu roboczego do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 14 000 euro pod nazwą „Wykonanie profilowania i zagęszczenia  dróg w Gminie Mielnik w 2013r.” (znak sprawy: ZP-O.271.10.1.2013)

     Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik wprowadzonego Zarządzeniem Nr 173/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 22 stycznia 2013 r.:

§ 1. Powołuję zespół roboczy do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nie przekraczającej 14 000 euro pod nazwą „Wykonanie profilowania i zagęszczenia dróg w Gminie Mielnik w 2013r.” zwany dalej zespołem roboczym w składzie:

1) Agnieszka Koc - przewodniczący zespołu roboczego,
2) Daiusz Romaniuk - sekretarz zespołu roboczego,
3) Kamil Markiewicz - członek zespołu roboczego.

§ 2. Organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków zespołu roboczego określono w §5 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 211/13 (PDF, 91,06 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 211/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie powołania zespołu roboczego do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 14 000 euro pod nazwą „Wykonanie profilowania ...

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2013-05-09

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2013-05-09

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2013-05-09

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2013-05-09