Zarządzenie Nr 212/13
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 14 maja 2013 r.

w sprawie powołania komisji do oceny formalnej prac konkursowych złożonych w konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno - technicznej kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Bug w miejscowości Niemirów

     Na podstawie art. 18 ust. 2 w zw. z art. 18 ust. 1 oraz art. 112 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz postanowień Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-technicznej kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Bug w miejscowości Niemirów - cześć A rozdział V pkt 3 ppkt 3.3.1. zarządzam co następuje:

§ 1. Jako Organizator konkursu nr ZP-O.271.4.2.2013 powołuję komisję do oceny formalnej złożonych prac konkursowych w składzie:

1) Iwona Paździora - Patkowska - członek komisji,
2) Kamil Markiewicz - członek komisji,

§ 2. Organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji określa Regulamin Konkursu, część A, rozdział V, pkt 3.3

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 212/13 (PDF, 91,31 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 212/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie powołania komisji do oceny formalnej prac konkursowych złożonych w konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno - technicznej kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Bug ...

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2013-05-14

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2013-05-15

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2013-05-15

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2013-05-15