Zarządzenie Nr 215/13
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 20 maja 2013 r.

w sprawie sprzedaży drewna pozyskanego w wyniku wycinki z pasa drogowego drogi gminnej Osłowo – Moszczona Królewska oraz z działki w Mielniku

     Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Wójt Gminy Mielnik zarządza co następuje:

§ 1. 1. Dokonać sprzedaży drewna pozyskanego w wyniku wycinki z pasa drogowego drogi gminnej Osłowo – Moszczona Królewska (z działek nr 6545 i 6483) oraz z działki 5196/72 w Mielniku w następującej ilości:

a) sosna – asortyment: dłużyca; ilość - 58,07 m3
b) sosna – asortyment: opałowe; ilość – 44,58 mp

2. Sprzedaż przeprowadzić w formie przetargu ofertowego.

3. Jedynym kryterium przetargu jest cena.

§ 2. Kwota minimalna sprzedaży drewna wynosi 13000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych)

§ 3. 1. Do przeprowadzenia przetargu powołuje Komisję w składzie:

1) Agnieszka Koc - przewodnicząca komisji,
2) Karol Dobrzaniecki - członek komisji,
3) Marta Patrycja Koroluk - członek komisji.

2. Szczegółową organizację i tryb działania Komisji określa regulamin stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 215/13 (PDF, 166,79 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 215/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie sprzedaży drewna pozyskanego w wyniku wycinki z pasa drogowego drogi gminnej Osłowo – Moszczona Królewska oraz z działki w Mielniku (treść zarządzenia wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2013-05-20

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2013-05-20

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2013-05-20

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2013-05-20