Zarządzenie Nr 217/13
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 24 maja 2013 r.

w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Homoty

     Na podstawie art. 26 - 27 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz. U. 2013r. poz. 330), zarządzam co następuje:

§ 1. Zarządzam przeprowadzenie inwentaryzacji środków trwałych oraz wyposażenia znajdującego się na stanie świetlicy wiejskiej w miejscowości Homoty.

§ 2. Do przeprowadzenia spisu powołuję komisję w składzie:

1) Marta Patrycja Koroluk - Przewodniczący
2) Katarzyna Bajena - Członek
3) Kamil Markiewicz - Członek

§ 3. 1) Komisja przeprowadzi inwentaryzację w dniu 31 maja 2013 roku;

2) Komisyjne przekazanie majątku nastąpi w dniu inwentaryzacji w obecności przekazującego oraz przyjmującego mienie.

§ 4. Księgowość Urzędu Gminy dokona rozliczenia przeprowadzonej inwentaryzacji i jej wynik przedstawi Wójtowi Gminy w terminie do 7 czerwca 2013 roku.

§ 5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 217/13 (PDF, 88,57 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 217/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Homoty

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2013-05-24

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2013-05-24

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2013-05-24

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2013-05-24