Zarządzenie Nr 218/13
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 10 czerwca 2013 r.

w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzenia fizycznej likwidacji środków trwałych i przedmiotów nietrwałych stanowiących własności Gminy Mielnik.

     Na podstawie art. 30 ust. 2  pkt 3  ust 3  ustawy z dnia 8  marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst  jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594)  zarządzam co nastepuje:

§ 1. Zarządzam przeprowadzenie fizycznej likwidacji środków trwałych i przedmiotów nietrwałych stanowiących własności Gminy Mielnik tj. wyposażenie i elementów towarzyszących promów: w Niemirowie o nazwie „Niemirów" nr rej. WA-03-0196, w Mielniku o nazwie ”Ziemia Mielnicka„ nr rej. WA-04-0055.

§ 2. Do przeprowadzenia likwidacji powołuję Komisję Likwidacyjną w składzie:

  1. Przewodniczący – Romaniuk Dariusz
  2. Członek – Urszula Gniadek
  3. Członek – Dobrzaniecki Karol

§ 3. 1. Komisja stwierdzi brak przydatności gospodarczej poszczególnych rzeczowych składników majątku (środków trwałych, przedmiotów nietrwałych).

2. Komisja przeprowadzi likwidację dnia 12.06.2013.

§ 4. Z fizycznej likwidacji komisja sporządzi protokół, który podlega zatwierdzeniu przez Wójta Gminy Mielnik.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 218/13 (PDF, 90,29 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 218/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzenia fizycznej likwidacji środków trwałych i przedmiotów nietrwałych stanowiących własności Gminy Mielnik.

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2013-06-10

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2013-06-10

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2013-06-10

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2013-06-10