Zarządzenie Nr 221/13
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 20 czerwca 2013 r.

w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Mielnik

     Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 229, poz. 1494; z 2011r. Nr 134, poz. 777; Nr 201, poz. 1183) w związku z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 153), zarządzam, co następuje:

§ 1. Wyznacza się Sekretarza Gminy Pana Piotra Wysockiego do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta, za wyjątkiem czynności związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy oraz ustalania wysokości wynagrodzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 221/13 (PDF, 90,3 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 221/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Mielnik

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2013-06-20

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2013-06-20

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2013-06-20

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2013-06-20