Zarządzenie Nr 224/13
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 24 czerwca 2013 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn „Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w roku 2013/2014 w oparciu o bilety miesięczne„

     Na podstawie art.19-21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010r., Nr 113,  poz.759, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn „Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w roku 2013/2014 w oparciu o bilety miesięczne'', zwaną dalej Komisją, w następującym składzie:

1) Agnieszka Koc - przewodniczący Komisji,
2) Paweł Pura - sekretarz Komisji,
3) Karol Dobrzaniecki - członek Komisji, 

§ 2. Organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji określa regulamin pracy komisji przetargowej, stanowiący załacznik do Regulaminu Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik, wprowadzony Zarządzeniem Nr 176/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia regulaminu zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 224/13 (PDF, 95,77 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 224/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn „Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w roku 2013/2014 w oparciu o bilety ...

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2013-06-24

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2013-06-24

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2013-06-24

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2013-06-24