Zarządzenie Nr 227/13
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 25 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Halinie Mirowskiej, Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielniku, do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu systemowego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

     Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8  marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594) oraz art. 95 i art. 96 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeksu cywilnego ( Dz. U z 1964r. Nr 16, poz.93; z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Udzielam pełnomocnictwa Pani Halinie Mirowskiej, Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielniku, do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu systemowego w 2013 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w szczególności do:

1) Złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu systemowego.
2) Zawarcia Umowy ramowej/Aneksu z Województwem Podlaskim.
3) Finansowego rozliczenia umowy projektu.
4) Wykonywania innych koniecznych czynności niezbędnych przy realizacji projektu systemowego.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 227/13 (PDF, 133,16 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 227/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Halinie Mirowskiej, Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielniku, do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu ...

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2013-06-25

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2013-06-26

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2013-06-26

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2013-06-26