Zarządzenie Nr 228/13
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie opracowania gminnego planu obrony cywilnej

     Na podstawie art.17 ust.7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 461, z późn. zm.) oraz §3 pkt. 2  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. z 2002r. Nr 96, poz. 850) uwzględniając Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 14 lutego 2012 roku w sprawie zasad opracowania planu obrony cywilnej powiatów i gmin ustała się co następuje:

§ 1. Celem określenia i przygotowania przedsięwzięć organizacyjnych i rzeczowych obrony cywilnej na okres zewnętrznego zagrożenia państwa i wojny wprowadza się Plan Obrony Cywilnej Gminy Mielnik.

§ 2. Zasady opracowania planu i jego strukturę określają Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 14 lutego 2012 roku w sprawie zasad opracowania planu obrony cywilnej powiatów i gmin.

§ 3. Wykonanie planu i aktualizację powierza się Inspektorowi ds. obrony cywilnej, p.poż. oraz zarządzania kryzysowego Urzędu Gminy Mielnik.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 228/13 (PDF, 89,31 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 228/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie opracowania gminnego planu obrony cywilnej

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2013-06-26

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2013-06-26

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2013-06-26

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2013-06-26