Zarządzenie Nr 229/13
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Mielnik

Na podstawie art. 35 ust. 1  i 2  ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651; z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przeznaczam do dzierżawy nieruchomości gruntowe z zasobu Gminy Mielnik.

2. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Podinspektorowi ds. ochrony środowiska, gospodarki nieruchomościami i odpadami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 229/13 (PDF, 143,45 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 229/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Mielnik (zarządzenie wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2013-06-26

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2013-06-26

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2013-06-26

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2013-06-26