Zarządzenie Nr 230/13
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn „Modernizacja - remont drogi dojazdowej do gruntów rolnch wsi Tokary.”

     Na podstawie art.19-21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010r., Nr 113,  poz.759, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn „Modernizacja - remont drogi dojazdowej do gruntów rolnch wsi Tokary'', zwaną dalej Komisją, w następującym składzie:

1) Dariusz Romaniuk - przewodniczący Komisji,
2) Agnieszka Koc - sekretarz Komisji,
3) Karol Dobrzaniecki - członek Komisji, 

§ 2. Organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji określa regulamin pracy komisji przetargowej, stanowiący załacznik do Regulaminu Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik, wprowadzony Zarządzeniem Nr 176/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia regulaminu zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 230/13 (PDF, 96,45 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 230/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn „Modernizacja - remont drogi dojazdowej do gruntów rolnch wsi Tokary.”

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2013-06-27

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2013-06-27

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2013-06-27

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2013-06-27