Zarządzenie Nr 231/13
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 27 czerwca 2013 r.

o zmianie Zarządzenia Nr 195/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 1  marca 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym samorządowymi instytucjami kultury Gminy Mielnik oraz określenia wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej.

     Na podstawie art. 10 ust 8  ustawy z dnia 3  marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306 z póź. zmian.) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 12 marca 2012 r. (Dz. U. z dnia 23 lipca 2012 r. poz. 842) zarządzam co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmianę treści ust. 2 w § 3 o brzmieniu:

2. „Nagroda jest przyznawana w terminie do 30 czerwca po zatwierdzeniu sprawozdań finansowych za rok obrotowy. ”

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 231/13 (PDF, 94,15 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 231/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 27 czerwca 2013 r. o zmianie Zarządzenia Nr 195/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym samorządowymi ...

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2013-06-27

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2013-06-27

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2013-06-27

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2013-06-27