Zarządzenie Nr 232/13
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 4 lipca 2013 r.

w sprawie powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Mielniku zadań w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Mielnik

     Na podstawie art. 7 i 9 ustawy o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 594) w związku z art. 4 ustawy o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 45, poz. 236) uchwala się co następuje:

§ 1. Powierzam wykonanie zadań z zakresu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Mielnik Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Mielniku.

§ 2. Termin realizacji zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie określam na okres od 1 lipca 2013r. do czasu zawarcia umowy z wykonawcą wybranym w przetargu.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013r.

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 232/13 (PDF, 93,55 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 232/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Mielniku zadań w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Mielnik

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2013-07-04

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2013-07-04

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2013-07-04

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2013-07-04