Zarządzenie Nr 233/13
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 11 lipca 2013 r.

w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku

     Na podstawie art. 30 ust. 2  pkt. 5  ustawy z dnia 8  marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ), art. 15 ust. 6 pkt.1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 406),  zarządzam co następuje:

§ 1. Odwołuję Pana Michała Pawła Bogackiego ze stanowiska Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku z dniem 12 lipca 2013 roku.

§ 2. Odwołanie jest równoznaczne z rozwiązaniem stosunku pracy za porozumieniem stron z dniem 12 lipca 2013 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 233/13 (PDF, 94,66 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 233/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2013-07-11

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2013-07-11

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2013-07-11

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2013-07-11