Zarządzenie Nr 234/13
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 15 lipca 2013 r.

w sprawie powołania zespołu koordynującego działania w zakresie realizacji projektu pn. "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa"

     Na podstawie art. 33 ust. 3  i 5  ustawy z dnia 8  marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013r. poz. 594) zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję zespół koordynujący działania w zakresie realizacji projektu pn. "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa" w części dotyczącej Gminy Mielnik w składzie:

1. Wysocki Piotr - Koordynator projektu
2. Szymańska Małgorzata – Księgowa projektu
3. Jaworski Artur – nadzór nad techniczną stroną projektu

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 234/13 (PDF, 94,94 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 234/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie powołania zespołu koordynującego działania w zakresie realizacji projektu pn. "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja ...

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2013-07-15

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2013-07-15

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2013-07-15

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2013-07-15