Zarządzenie Nr 235/13
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 23 lipca 2013 r.

ws zasad zagospodarowania drewna pozyskanego z terenów będących własnością Gminy Mielnik.

     Na podstawie art. 30 ust. 2  pkt 3  ust 3, w związku z art. 45 ustawy z dnia 8  marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594)  zarządzam co nastepuje:

§ 1. Gospodarowanie drewnem opałowym w ilości 44,58 mp i w dłużycy 58,07 m3, pozyskanym z terenów będących własnością Gminy Mielnik przekazuje jednostkom pomocniczych tj. Sołectwom Gminy Mielnik, Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Mielniku, Gminnemu Ośrodkowi Kultury Sportu i Rekreacji w Mielniku i Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Mielniku, z następujacym podziałem:

 1. Sołectwo Mętna - drewno opałowe w ilości 10 mp.
 2. Sołectwo Osłowo - drewno opałowe w ilości 10 mp.
 3. Sołectwo Pawłowicze - drewno opałowe w ilości 10 mp.
 4. Sołectwo Niemirów - drewno opałowe w ilości 10 mp.
 5. Sołectwo Tokary - drewno w dłużycy opałowe w ilości 20 m3.
 6. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Mielniku - drewno opałowe w ilości 4,58 mp oraz drewno w dłużycy w ilości 18,07 m3.
 7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielniku - drewno w dłużycy w ilości 10 m3.
 8. Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku - drewno w dłużycy w ilości 10 m3.

§ 2. Przekazanie drewna nastąpi na podstawie protokołów, osobie reprezentującej jednostkę - zakład.

§ 3. Drewno uzyskane przez podmioty niżej wymienione nalezy zagospodarować na cele:

 1. Sołectwo Mętna - opał na cele świetlicy.
 2. Sołectwo Osłowo - opał na cele świetlicy.
 3. Sołectwo Pawłowicze - opał na cele świetlicy.
 4. Sołectwo Niemirów - opał na cele świetlicy.
 5. Sołectwo Tokary - opał na cele świetlicy.
 6. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Mielniku - opał w ilości 4,58 mp na cele Wiejskiego Domu Kultury, Sportu i Rekreacji w Wilanowie oraz opał w ilości 18,07 m3 na teren Ośrodka Wypoczynkowego w Mielniku.
 7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielniku - na cele dyspozycji socjalnej.
 8. Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku - do celów budowlanych tj; naprawy ław i stołów w Topolinie oraz wiaty przy promie Ziemia Mielnicka.

§ 4. Wykonanie zadania powierza się Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku.

§ 5. Protokół o którym mowa w § 2  przekazanego drewna dla jednostek pomocniczych, winien zawierać:

1. Datę dostarczenia drewna i ilość dostarczonego drewna.
3. Dane osoby reprezentującej i Podpisy stron przekazania.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

 • 235/13 (PDF, 99,45 KB) Podgląd załącznika

  Zarządzenie Nr 235/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 23 lipca 2013 r. ws zasad zagospodarowania drewna pozyskanego z terenów będących własnością Gminy Mielnik.

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2013-07-23

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2013-07-23

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2013-07-23

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2013-07-23