Zarządzenie Nr 236/13
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 29 lipca 2013 r.

o zmianie zarządzenia w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Mielnik

     Na podstawie § 8 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108; z póź. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 155/12 Wójta Gminy Mielnik z dnia 16 października 2012r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Mielnik wprowadza się następującą zmianę:

§ 1. punkt 3 otrzymuje brzmienie: Marta Patrycja Koroluk- członek komisji.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 236/13 (PDF, 94,68 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 236/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 29 lipca 2013 r. o zmianie zarządzenia w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Mielnik

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2013-07-29

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2013-07-29

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2013-07-29

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2013-07-29