Zarządzenie Nr 237/13
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 29 lipca 2013 r.

w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielnik.

     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594, ), art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 406) oraz art. 68 i art. 682 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94; ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję Panią Urszulę Tomasik na Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku.

§ 2. Powołanie następuje na czas określony od dnia 29 lipca 2013 roku do 30 września 2016 roku.

§ 3. Powołanie powoduje nawiązanie stosunku pracy z powołania w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji na okres oznaczony w § 2.

§ 4. Wysokość wynagrodzenia oraz inne warunki pracy zostaną określone odrębnie.

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 237/13 (PDF, 95,08 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 237/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 29 lipca 2013 r. w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielnik.

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2013-07-29

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2013-07-29

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2013-07-29

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2013-07-29