Zarządzenie Nr 238/13
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 29 lipca 2013 r.

o zmianie zarządzenia w sprawie powołania zespołu do negocjacji ze zwycięzcą konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - technicznej kładki pieszo - rowerowej przez rzekę Bug w miejscowości Niemirów.

     Na podstawie art.30-31 ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 153), zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 225/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie powołania zespołu do negocjacji ze zwycięzcą konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - technicznej kładki pieszo - rowerowej przez rzekę Bug w miejscowości Niemirów wprowadza się następującą zmianę:

§ 1. punkt 3  otrzymuje brzmienie: Dariusz Romaniuk.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 238/13 (PDF, 94,04 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 238/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 29 lipca 2013 r. o zmianie zarządzenia w sprawie powołania zespołu do negocjacji ze zwycięzcą konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - technicznej kładki pieszo - rowerowej przez rzekę Bug ...

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2013-07-29

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2013-07-29

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2013-07-29

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2013-07-29