Zarządzenie Nr 239/13
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 30 lipca 2013 r.

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy Mielnik

     Na podstawie § 5  ust. 3  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych (Dz.U. z 2013, poz. 818) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. „Wyprawka szkolna” należy składać w terminie do dnia 6 września 2013 r. w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2013/2014.

§ 2. Dane zbiorcze poszczególnych grup uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. „Wyprawka szkolna” Dyrektor szkoły przekazuje Wójtowi Gminy Mielnik do dnia 7  września 2013 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 239/13 (PDF, 95,17 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 239/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy Mielnik

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2013-07-30

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2013-07-30

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2013-07-30

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2013-07-30