Zarządzenie Nr 241/13
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 12 sierpnia 2013 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjej dla nauczyciela Zespołu Szkół w Mielniku ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
 

     Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 594), art. 9g ust. 2 w związku z art. 91d pkt. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674; z późniejszymi zmianami) oraz § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2013r. poz. 393) zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuje komisję egzaminacyjną w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego w dniu 16 sierpnia 2013r. dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego  w następującym składzie:

1) Piotr Wysocki - Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej przedstawiciel organu prowadzącego szkołę,
2) Andrzej Korolczuk - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
3) Alicja Sawczuk - Dyrektor Zespołu Szkół w Mielniku,
4) Bożena Staszek - ekspert z listy Ministerstwa Edukacji Narodowej,
5) Barbara Uścinowicz - ekspert z listy Ministerstwa Edukacji Narodowej.

§ 2. Regulamin pracy Komisji stanowi załącznik do Zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 241/13 (PDF, 182,24 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 241/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjej dla nauczyciela Zespołu Szkół w Mielniku ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. (zarządzenie wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Kamil Markiewicz

Data wytworzenia: 2013-08-12

Wprowadzający: Kamil Markiewicz

Data wprowadzenia: 2013-08-12

Modyfikujący: Kamil Markiewicz

Data modyfikacji: 2013-08-12

Opublikował: Kamil Markiewicz

Data publikacji: 2013-08-12