Zarządzenie Nr 242/13
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 12 sierpnia 2013 r.

w sprawie upoważnienia do zastępowania Wójta Gminy Mielnik podczas nieobecności w dniach 13-22 sierpnia 2013r.

 

    Na podstawie art. 31 w związku z art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594) zarządzam, co następuje:

§ 1. W związku z nieobecnością Wójta Gminy Mielnik w dniach 13-22 sierpnia 2013r., upoważniam Pana Piotra Wysockiego Sekretarza Gminy do zastępowania Wójta Gminy Mielnik.

§ 2. 1. Udzielam Panu Piotrowi Wysockiemu Sekretarzowi Gminy na czas zastępstwa, o którym mowa § 1 niniejszego zarządzenia, pełnomocnictwa do dokonywania w imieniu Wójta Gminy Mielnik wszelkich czynności prawnych z zakresu prawa materialnego i procesowego, z wyłączeniem udzielania upoważnień do wydawania w imieniu Wójta Gminy Mielnik decyzji administracyjnych oraz z wyłączeniem spraw dotyczących umarzania wierzytelności Gminy Mielnik i jednostek organizacyjnych Gminy Mielnik z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.

2. Pełnomocnictwo obejmuje umocowania do ustanawiania innych pełnomocnictw w zakresie, o którym mowa w ust. 1.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 242/13 (PDF, 94,13 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 242/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie upoważnienia do zastępowania Wójta Gminy Mielnik podczas nieobecności w dniach 13-22 sierpnia 2013r.

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Kamil Markiewicz

Data wytworzenia: 2013-08-12

Wprowadzający: Kamil Markiewicz

Data wprowadzenia: 2013-08-12

Modyfikujący: Kamil Markiewicz

Data modyfikacji: 2013-08-12

Opublikował: Kamil Markiewicz

Data publikacji: 2013-08-12