Zarządzenie Nr 243/13
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 12 sierpnia 2013 r.

w sprawie powołania zespołu roboczego do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 14 000 euro pod nazwą "Wykonanie badań geotechnicznych podłoża dla inwestycji budowy kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Bug w miejscowości Niemirów "

 

   Na podstawie art.30-31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 594), oraz Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik wprowadzonego Zarządzeniem Nr 173/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 22 stycznia 2013r.

§ 1. Powołuję Zespół Roboczy do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nie przekraczającej 14 000 euro pod nazwą „Wykonanie badań geotechnicznych podłoża dla inwestycji budowy kładki pieszo - rowerowej na rezce Bug w Niemirowie." w składzie:

1) Dariusz Romaniuk - przewodniczący zespołu roboczego,
2) Karol Dobrzaniecki - sekretarz zespołu roboczego,
3) Urszula Gniadek - członek zespołu roboczego.

§ 2. Organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Zespołu Roboczego określono w §5 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik.

§ 3. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.     Projekt jest częścią projektu pn. "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Województwo Podlaskie" realizowanego w ramach działania V.2 "Trasy rowerowe", Oś priorytetowa V „Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne" Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 243/13 (PDF, 122,52 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 243/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania zespołu roboczego do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 14 000 euro pod nazwą "Wykonanie badań...

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Kamil Markiewicz

Data wytworzenia: 2013-08-12

Wprowadzający: Kamil Markiewicz

Data wprowadzenia: 2013-08-12

Modyfikujący: Kamil Markiewicz

Data modyfikacji: 2013-08-12

Opublikował: Kamil Markiewicz

Data publikacji: 2013-08-12