Zarządzenie Nr 246/13
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 26 sierpnia 2013 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Mielnik"

 

   Na podstawie art.19-21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013r.,   poz. 907) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Mielnik" w następującym składzie:

1. Agnieszka Koc - przewodniczący Komisji,
2. Marta Koroluk - sekretarz Komisji,
3. Urszula Gniadek - członek Komisji,

§ 2. Organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji określa regulamin pracy komisji przetargowej, stanowiący załacznik do Regulaminu Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik, wprowadzony Zarządzeniem Nr 176/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia regulaminu zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 246/13 (PDF, 94,51 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 246/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Mielnik"

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Kamil Markiewicz

Data wytworzenia: 2013-08-29

Wprowadzający: Kamil Markiewicz

Data wprowadzenia: 2013-08-29

Modyfikujący: Kamil Markiewicz

Data modyfikacji: 2013-08-29

Opublikował: Kamil Markiewicz

Data publikacji: 2013-08-29