Zarządzenie Nr 247/13
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 3 września 2013 r.

o zmianie zarządzenia w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Mielnik

     Na podstawie § 8 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108; z póź. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 155/12 Wójta Gminy Mielnik z dnia 16 października 2012r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Mielnik wprowadza się następującą zmianę:

a) § 1 punkt 2 otrzymuje brzmienie: Kamil Markiewicz- członek komisji.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 247/13 (PDF, 94,33 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 247/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 3 września 2013 r. o zmianie zarządzenia w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Mielnik

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2013-09-03

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2013-09-03

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2013-09-03

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2013-09-03