Zarządzenie Nr 248/13
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 16 września 2013 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej odconków sieci oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mielnik, Gmina Mielnik.”

     Na podstawie art.19-21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013r.,  poz.907) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej odconków sieci oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mielnik, Gmina Mielnik", zwaną dalej Komisją, w następującym składzie:

1) Dariusz Romaniuk - przewodniczący Komisji,
2) Agnieszka Koc - sekretarz Komisji,
3) Karol Dobrzaniecki - członek Komisji, 

§ 2. Organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji określa regulamin pracy komisji przetargowej, stanowiący załacznik do Regulaminu Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik, wprowadzony Zarządzeniem Nr 176/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia regulaminu zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 248/13 (PDF, 96,27 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 248/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 16 września 2013 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej odconków sieci ...

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2013-09-16

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2013-09-17

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2013-09-17

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2013-09-17