Zarządzenie Nr 250/13
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 24 września 2013 r.

o zmianie zarządzenia w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej odcinków sieci oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mielnik, Gmina Mielnik"

     Na podstawie art.19-21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013r.,  poz.907) zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 248/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 16 września 2013r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej odcinków sieci oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mielnik, Gmina Mielnik" wprowadza się nastepujące zmiany w § 1  :

- punkt 1) otrzymuje brzmienie: Agnieszka Koc - przewodniczący Komisji,
- punkt 2) otrzymuje brzmienie: Wojciech Niewiński - sekretarz Komisji.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 250/13 (PDF, 96,66 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 250/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 24 września 2013 r. o zmianie zarządzenia w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Opracowanie dokumentacji ...

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2013-09-24

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2013-09-24

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2013-09-24

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2013-09-24