Zarządzenie Nr 252/13
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 7 października 2013 r.

w sprawie powołania zespołu roboczego do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówień publicznych w kwotach nieprzekraczających 14 000 euro pod nazwami „Usługa dowozu trojga niepełnosprawnych dzieci z terenu Gminy Mielnik do Szkoły Specjalnej w Siemiatyczach w okresie roku szkolnego 2013/2014" (ZP-O.271.20.1.2013), "Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie termomodernizacji, instalacji c.o. i przebudowy garażu OSP i budynku świetlicy w Moszczonie Królewskiej, Gmina Mielnik" (ZP-O.271.19.1.2013), "Usługa wykonania profilowania dróg gminnych nieutwardzonych w Gminie Mielnik" (ZP-O.271.21.1.2013), "Remont elewacji budynku świetlicy wiejskiej wraz z garażem OSP na działce nr geod. 1035 położonej w Sutnie, Gmina Mielnik" (ZP-O.271.22.1.2013)

     Na podstawie art. 4  ust. 8  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik wprowadzonego Zarządzeniem Nr 173/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 22 stycznia 2013 r.:

§ 1. Powołuję Zespół Roboczy do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówień publicznych w kwotach nieprzekraczających 14 000 euro pod nazwami „Usługa dowozu trojga niepełnosprawnych dzieci z terenu Gminy Mielnik do Szkoły Specjalnej w Siemiatyczach w okresie roku szkolnego 2013/2014" (ZP-O.271.20.1.2013), ”Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie termomodernizacji, instalacji c.o. i przebudowy garażu OSP i budynku świetlicy w Moszczonie Królewskiej, Gmina Mielnik" (ZP-O.271.19.1.2013), "Usługa wykonania profilowania dróg gminnych nieutwardzonych w Gminie Mielnik" (ZP-O.271.21.1.2013), "Remont elewacji budynku świetlicy wiejskiej wraz z garażem OSP na działce nr geod. 1035 położonej w Sutnie, Gmina Mielnik" (ZP-O.271.22.1.2013) zwany dalej Zespołem Roboczym w składzie:

1) Dariusz Romaniuk - przewodniczący zespołu roboczego,
2) Agnieszka Koc - sekretarz zespołu roboczego,
3) Justyna Barwiejuk - członek zespołu roboczego.

§ 2. Organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Zespołu Roboczego określono w §5 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 252/13 (PDF, 105,05 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 252/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 7 października 2013 r. w sprawie powołania zespołu roboczego do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówień publicznych w kwotach nieprzekraczających 14 000 euro pod nazwami „Usługa dowozu ...

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2013-10-07

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2013-10-07

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2013-10-07

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2013-10-07