Zarządzenie Nr 253/13
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 17 października 2013 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz świadczenie usługi dostępu do Interneru dla beneficjentów projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mielnik"

     Na podstawie art.19-21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013r.,   poz. 907 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Dostawa zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz świadczenie usługi dostępu do Internetu dla beneficjentów projektu„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mielnik", w następującym składzie:

1. Agnieszka Koc - przewodniczący Komisji,
2. Małgorzata Joanna Szymańska- sekretarz Komisji,
3. Artur Jaworski - członek Komisji,

§ 2. Organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji określa regulamin pracy komisji przetargowej, stanowiący załacznik do Regulaminu Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik, wprowadzony Zarządzeniem Nr 176/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia regulaminu zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 253/13 (PDF, 97,18 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 253/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 17 października 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz ...

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2013-10-17

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2013-10-17

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2013-10-17

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2013-10-17