Zarządzenie Nr 256/13
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 22 października 2013 r.

w sprawie powołania zespołu negocjacyjnego w celu przeprowadzenia negocjacji z dotychczasowym Wykonawcą usług na wykonanie uzupełniającej dokumentacji projektowej dot. zaprojektowania przebudowy kanału deszczowego w ulicy Brzeskiej, w celu włączenia projektowanego kanału deszczowego w ulicy Białej.

     Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j.Dz. U. z 2013r. poz. 907; z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję zespół do negocjacji dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki poprzez udzielenie zamówienia uzupełniającego dotychczasowemu Wykonawcy usług na wykonanie uzupełniającej dokumentacji projektowej dot. zaprojektowania przebudowy kanału deszczowego w ulicy Brzeskiej, w celu włączenia projektowanego kanału deszczowego w ulicy Białej, zwany dalej zespołem, w następującym składzie:

1) Dariusz Romaniuk,
2) Agnieszka Koc,
3) Urszula Gniadek.

§ 2. Zespół negocjacyjny pełni zadania komisji przetargowej. Organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji określa regulamin pracy komisji przetargowej, stanowiący załacznik do Regulaminu Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik, wprowadzony Zarządzeniem Nr 176/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia regulaminu zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 256/13 (PDF, 96,47 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 256/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 22 października 2013 r. w sprawie powołania zespołu negocjacyjnego w celu przeprowadzenia negocjacji z dotychczasowym Wykonawcą usług na wykonanie uzupełniającej dokumentacji projektowej dot. ...

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2013-10-22

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2013-10-22

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2013-10-22

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2013-10-22