Zarządzenie Nr 257/13
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 30 października 2013 r.

w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej

     Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 j.t. ze zm.) oraz § 9 i 10 uchwały Nr VII/38/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 27 maja 2011r. w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Społeczną Komisję Mieszkaniową w następującym składzie:

1) Urszula Gniadek- przewodniczący
2) Marta Patrycja Koroluk- z-ca przewodniczącego
3) Dariusz Romaniuk- członek
4) Barbara Marzena Warszycka- członek
5) Barbara Hackiewicz- członek

§ 2. Komisja działa zgodnie z regulaminem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 257/13 (PDF, 180,36 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 257/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 30 października 2013 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2013-10-30

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2013-10-30

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2013-10-30

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2013-10-30