Zarządzenie Nr 258/13
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 31 października 2013 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Mielnik

     Na podstawie § 8 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207, poz.2108; z póź. zm.) w związku z Uchwałą Nr IV/21/03 Rady Gminy Mielnik z dnia 20 marca 2003r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata oraz Uchwałą Nr IV/13/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 21 stycznia 2011r. o zmianie uchwały Nr IV/21/03 Rady Gminy Mielnik z dnia 20 marca 2003r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynamowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony zarządzam co następuje:

§ 1. W celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę następujących nieruchomości: część działki nr 5196/73 położonej w Mielniku, działki nr 5194/8 położonej w Mielniku i działki nr 29/3 położonej w Tokarach stanowiących mienie komunalne Gminy Mielnik powołuje się komisję w składzie:

1) Marta Patrycja Koroluk- Przewodniczący,
2) Urszula Gniadek- członek,
3) Paweł Pura- członek.

§ 2. Komisja będzie prowadziła prace zgodnie z § 14 w/w rozporządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 258/13 (PDF, 97,75 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 258/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 31 października 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Mielnik

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2013-10-31

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2013-10-31

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2013-10-31

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2013-10-31