Zarządzenie Nr 259/13
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 31 października 2013 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mielnik na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz.594; z późn. zm.), art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651; z póź. zm.), w związku z Uchwałą Nr IV/21/03 Rady Gminy Mielnik z dnia 20 marca 2003r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata oraz Uchwałą Nr IV/13/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 21 stycznia 2011r. o zmianie uchwały Nr IV/21/03 Rady Gminy Mielnik z dnia 20 marca 2003r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynamowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony zarządzam co następuje:

§ 1. Przeznaczam do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość gruntową nr 843/1 o powierzchni 463m2 położoną na terenie gruntów Osłowo, stanowiącą własność Gminy Mielnik, bliżej opisaną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. Nieruchomość przeznaczam do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej działkę nr 844/1 o powierzchni 344m2 zabudowaną budynkiem mieszkalnym.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Podinspektorowi ds. ochrony środowiska, gospodarki nieruchomościami i odpadami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 259/13 (PDF, 188,02 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 259/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 31 października 2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mielnik na poprawę warunków ... (zarządzenie wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2013-10-31

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2013-10-31

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2013-10-31

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2013-10-31