Zarządzenie Nr 260/13
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 4 listopada 2013 r.

o zmianie zarządzenia w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Dostawa zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz świadczenie usługi dostępu do Interneru dla beneficjentów projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mielnik"

     Na podstawie art. 19-21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) zarządzam, co nastepuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 253/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 16 października 2013 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz świadczenie usługi dostępu do Internetu dla beneficjentów projektu„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mielnik", wprowadza się nastepujące zmiany w § 1  :

- punkt 1) otrzymuje brzmienie: Artur Jaworski - przewodniczący Komisji,
- punkt 3) otrzymuje brzmienie: Urszula Gniadek - członek Komisji.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 260/13 (PDF, 97,62 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 260/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 4 listopada 2013 r. o zmianie zarządzenia w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Dostawa zestawów komputerowych wraz z ...

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2013-11-04

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2013-11-04

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2013-11-04

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2013-11-04